AUDYT BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW WRAZ Z OPRACOWANIEM PROCEDUR POSTĘPOWANIA RATOWNIKÓW WODNYCH

Audyt bezpieczeństwa to proces, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektu. Polega na kompleksowej i obiektywnej analizie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa obiektu, w szczególności o ilości ratowników zabezpieczających obiekt oraz wyposażeniu obiektu w sprzęt ratunkowy i pomocniczy zgodnie z obowiązującymi przepisami jak również zasadami dobrej praktyki.

Procedury postępowania ratowników wodnych mają na celu zapewnienie profesjonalnych działań ratowników oraz pracowników Parku Wodnego w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na obiekcie.

Oferujemy wykonanie audytu bezpieczeństwa Państwa obiektu oraz opracowanie szczegółowych procedur postępowania ratowników wodnych, poprzez przygotowanie szczegółowej dokumentacji w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Do każdego audytu podchodzimy indywidualnie. Cena jest ustosunkowana od wielkości oraz charakterystyki obiektu. Zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia szczegółów.