Szkolenie ratowników wodnych w Kościanie

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie ratowników wodnych, tym razem w Kościanie i okolicy.

22.08.2020 r. o godzinie 16:00 na plaży głównej w Cichowie odbędzie się spotkanie organizacyjne dla kandydatów na ratowników.

Spotkanie organizacyjne, będzie też pierwszym rozpoczynającym szkolenie, dlatego kandydaci muszą być wyposażeni w sprzęt plażowy- kąpielówki, ręcznik, okularki pływackie.

Poza plażą zajęcia będą odbywały się wg ustalonego harmonogramu na pływalni w Kościanie.

Osoby, które nie będą mogły przyjść na pierwsze zajęcia, a chcą wziąć udział w kursie, proszone są o kontakt w sprawie kolejnych zajęć.

Możliwe jest również zrobienie uprawnień w pakiecie!

Wariant 1– szkolenie ratowników wodnych ze szkoleniem nurkowym
Wariant 2– szkolenie ratownika wodnego ze szkoleniem nurkowym i KPP (komplet dokumentów uprawniających do pracy ratownika wodnego).

Możliwość wyboru dogodnej formy płatności.

Zapraszamy do kontaktu po wszystkie szczegółowe informacje- 662 141 619 🙂