WSR w walce z epidemią COVID-19

Fundacja Wodna Służba Ratownicza dysponuje osobami posiadającymi ustawowy tytuł „RATOWNIKA” kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) – zgodnie z art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, które są chętne i gotowe do pomocy w walce epidemią COVID-19.

 Czynności jakie wykonujemy:
  • pobieranie wymazów,
  •  transport osób zakażonych,
  • pomoc na oddziałach szpitalnych przy pacjentach,
  •  pomoc personelowi medycznemu,
  • ustawowe czynności ratownika KPP,
  • pretriage, itp.
W bardzo szybkim czasie możemy zapewnić liczny zespół Ratowników KPP do wsparcia personelu szpitala (całodobowo) – zgodnie z zapotrzebowaniem.

 

Zapraszamy do współpracy- 668-677-458
biuro@wodnasluzbaratownicza.pl