Zapraszamy do udziału w kursach i szkleniach organizowanych przez Wodną Służbę Ratowniczą!

Kurs Instruktora Sportu Dyscyplina Pływania
Dokumenty do pobrania:
1.Instrukcja
2.Zgłoszenie
3.Regulamin

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Szkolenie instruktorów ratownictwa wodnego
Dokumenty do pobrania:
1.Instrukcja
2.Oświadczenie
3.Zgłoszenie

Szkolenie ratowników wodnych
Dokumenty do pobrania:
1.Instrukcja
2.Zgłoszenie
3.Regulamin

Szkolenie DSD – odkryj nurkowanie

Szkolenia, kursy nurkowania

Kurs na stopień Sternika Motorowodnego
Dokumenty do pobrania:
1.Instrukcja
2.Zgłoszenie
3.Regulamin
4.Wniosek