Kurs Instruktor Sportu – Dyscyplina Pływanie

Kurs Instruktorów Pływania rozpoczynają się cyklicznie, w zależności od zorganizowanej grupy. Konkretne terminy można sprawdzić w wydarzenia.

Zajęcia odbywają się na pływalni i w sali wykładowej przy ul. Milickiej 44.

Czas realizacji to dwa intensywne weekendy sobota i niedziela od rana do wieczora. Istnieje możliwość stworzenia grupy w tygodniu w zależności od indywidualnych potrzeb. Czas spędzamy na poznawaniu / doskonaleniu wiedzy z zakresu prowadzenia bezpiecznych i efektywnych zajęć dla osób rozpoczynających jak i doskonalących się w pływaniu.
Kursant (przyszły instruktorzy) poznają zagadnienia z zakresu teorii i praktyki nauczania techniki poprawnego pływania.

Pływanie jest sportem ponadczasowym i jedną z najważniejszych umiejętności którą człowiek powinien nabyć wciągu swojego życia. Umiejętność pływania może uratować życie w sytuacji niebezpiecznej, jak i umożliwić korzystanie w pełni z urlopu spędzanego nad wodą.

Zawód instruktora pływania cieszący się zainteresowaniem osób pracujących dorywczo oraz osób które postanowiły związać swoje życie z nauczaniem pływania przede wszystkim z powodu dobrych zarobków.

Na zajęciach położymy duży nacisk na praktykę. Prowadzący przedstawi szereg ćwiczeń, które wykorzystuje się na poszczególnych etapach nauczania. Przyszły instruktor w ramach zaliczenia kursu będzie musiał przeprowadzić przykładowe zajęcia dla osób uczących się pływać, jak i dla doskonalących pływanie.

 

Kurs będzie realizowany wg. planu ramowego:

1. Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi oraz skoków

startowych i nawrotów.

2. Podstawy naboru i selekcji do sportu pływackiego.

3. Podstawowa sprawność fizyczna zawodnika uprawiającego pływanie.

4. Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży.

5. Sport pływacki aktywnością całożyciową.

6. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora pływania.

7. Zasady bezpieczeństwa na pływalniach.

8. Odpowiedzialność cywilna i karna instruktora pływania.

9. Przygotowanie ogólnorozwojowe w treningu pływackim.

10. Podstawy biomechaniki pływania sportowego.

11. Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy pływania.

12. Organizacja polskiego sportu pływackiego.

13. Przepisy pływania.

14. Podstawowe cechy środowiska wodnego, znajomość sił działających na człowieka.

15. Rola rozgrzewki w treningu pływackim.

16. Zabawy i gry w wodzie bardzo płytkiej, płytkiej i średnio głębokiej. Rola ćwiczeń

oswajających z wodą.

17. Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi: delfinem,

grzbietem, klasykiem i kraulem.

18. Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów.

19. Metodyka nauczania pływania sportowymi stylami pływackimi: kraulem,

grzbietem, klasykiem i delfinem oraz skoku startowego i nawrotów.

20. Podstawy treningu sportowego w pływaniu dla dzieci i młodzieży.

21. Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu w treningu sportowym dzieci i młodzieży.

Zapraszam do pobrania: instrukcji, formularzu zgłoszeniowego oraz oświadczenia i odesłania na wodnasluzbaratownicza@gmail.com

  1. Instrukcja
  2. Oświadczenie
  3. Zgłoszenie

Więcej informacji poprzez messengera na Facebooku, pod nr telefonu 794 748 296 lub poprzez email: wodnasluzbaratownicza@gmail.com

Prowadzący:

Mirosław Fic

SONY DSC

Absolwent AWF Wrocław, fizjoterapeuta, trener II klasy pływania, instruktor pływania osób niepełnosprawnych.  Od 2007 prowadzi zajęcia nauczania pływania dla dzieci i młodzieży. Od 2011 prowadzi treningi z sekcją pływacką WZSN Start Wrocław. Współpracuje z kadrą narodową pływania osób niepełnosprawnych.