Kurs Instruktora Sportu Dyscyplina Pływania – II Edycja

21 listopada startuje druga edycja kursu instruktorów pływania. Jeśli chcesz zdobyć umiejętności nauczania jednego z najbardziej popularnych a zarazem elitarnych sportów, dorobić albo związać swoje życie zawodowe z nauką pływania zapraszam na szkolenie organizowane przez Wodną Służbę Ratowniczą.

Legitymacje instruktorskie dla osób z I edycji naszego kursu są już w drodze.
Zagadnienia poruszane na kursie znajdziesz tutaj.
Rozpoczęcie już 21.11.2015 r. !
Dwa intensywne weekendy podczas których poznacie teorię i praktykę nauczania pływania.

 

Szczegóły pod nr tel. +48 794 748 296 oraz e-mail: wodnasluzbaratownicza@gmail.com

Kurs Instruktor Sportu – Dyscyplina Pływanie

Kurs Instruktorów Pływania rozpocznie się 26 września 2015 r. Zajęcia odbywać się będą na pływalni przy ul. Milickiej 44.

 

Zajęcia będą odbywały się intensywnie, dwa weekendy następujące po sobie – sobota i niedziela od rana do wieczora, czas spędzimy na poznawaniu / doskonaleniu wiedzy z zakresu prowadzenia bezpiecznych i efektywnych zajęć dla osób rozpoczynających jak i doskonalących się w pływaniu.
Kursant (przyszły instruktor) pozna zagadnienia z zakresu teorii i praktyki nauczania techniki poprawnego pływania.

Pływanie jest sportem ponadczasowym i jedną z najważniejszych umiejętności którą człowiek powinien nabyć wciągu swojego życia. Umiejętność pływania może uratować życie w sytuacji niebezpiecznej, jak i umożliwić korzystanie w pełni z urlopu spędzanego nad wodą.
Zawód instruktora pływania cieszący się zainteresowaniem osób pracujących dorywczo oraz osób które postanowiły związać swoje życie z nauczaniem pływania przede wszystkim z powodu dobrych zarobków.
Na zajęciach położymy duży nacisk na praktykę. Prowadzący przedstawi szereg ćwiczeń, które wykorzystuje się na poszczególnych etapach nauczania. Przyszły instruktor w ramach zaliczenia kursu będzie musiał przeprowadzić przykładowe zajęcia dla osób uczących się pływać, jak i dla doskonalących pływanie.
Kurs będzie realizowany wg. planu ramowego:
1. Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi oraz skoków startowych i nawrotów.

2. Podstawy naboru i selekcji do sportu pływackiego.

3. Podstawowa sprawność fizyczna zawodnika uprawiającego pływanie.

4. Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży.

5. Sport pływacki aktywnością całożyciową.

6. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora pływania.

7. Zasady bezpieczeństwa na pływalniach.

8. Odpowiedzialność cywilna i karna instruktora pływania.

9. Przygotowanie ogólnorozwojowe w treningu pływackim.

10. Podstawy biomechaniki pływania sportowego.

11. Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy pływania.

12. Organizacja polskiego sportu pływackiego.

13. Przepisy pływania.

14. Podstawowe cechy środowiska wodnego, znajomość sił działających na człowieka.

15. Rola rozgrzewki w treningu pływackim.

16. Zabawy i gry w wodzie bardzo płytkiej, płytkiej i średnio głębokiej. Rola ćwiczeń oswajających z wodą.

17. Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi: delfinem, grzbietem, klasykiem i kraulem.

18. Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów.

19. Metodyka nauczania pływania sportowymi stylami pływackimi: kraulem, grzbietem, klasykiem i delfinem oraz skoku startowego i nawrotów.

20. Podstawy treningu sportowego w pływaniu dla dzieci i młodzieży.

21. Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu w treningu sportowym dzieci i młodzieży.

 

Więcej informacji poprzez messengera na Facebooku, pod nr telefonu +48 794 748 296

lub poprzez email: wodnasluzbaratownicza@gmail.com

Kurs na Sternika Motorowodnego

Zapraszamy na jednodniowy kurs na stopień Sternika Motorowodnego we Wrocławiu.

 

Koszt: 600 zł + opłata egzaminacyjna (250 zł, dla uczniów i studentów 125 zł + 50 zł wydanie patentu).

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.

 

Wymagania:
– Ukończone 14 lat,
– Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

 

Uprawnienia:
– Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
– Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej,
– Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.