Kiedy stracisz status studenta zobowiązany/a jesteś do odświeżenia swojego oświadczenia do celów podatkowych i ZUS.
Prawidłowo wypełniony dokument należy jak najszybciej wysłać na adres biurowsr@gmail.com.

Prawidłowe wypełnienie jest kluczowe do prawidłowego rozliczenia składek do ZUS.
Pamiętaj aby za każdym razem wypełnić i wysłać na adres biurowsr@gmail.com nową ankietę kiedy Twój status się zmieni -jest to Twój obowiązek jako pracownika.

WZÓR:

Oryginały umów w dwóch egzemplarzach należy wypełnić i podpisać oraz niezwłocznie przesyłać wypełnione dokumentów na adres naszego biura:

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław

lub przekazać koordynatorowi, który wysyła je do biura.

WZÓR:

Ratownik niezwłocznie przesyła wypełnione i podpisane oryginały dokumentów na adres naszego biura:

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław

lub przekazuje koordynatorowi, który wysyła je do biura.

Komplet dokumentów składa się z:

  1. Umowy zlecenie w dwóch egzemplarzach
  2. Oświadczenia do celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS
  3. Zgłoszenia do pracy
  4. Dla ratowników wodnych dodatkowo: Obowiązki ratownika wodnego

Komplet dokumentów może przekazać ratownikowi bezpośrednio koordynator danego obiektu lub może zostać wysłany mailowo na adres podany przez ratownika.