ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, określa kwalifikacje niezbędne aby pełnić obowiązki ratownika wodnego wraz z wykazem dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

W związku z wprowadzonym 20 marca 2020 roku stanem rząd wydłużył ważność zaświadczeń kończących się w okresie epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu epidemicznego.

Dla ratowników wodnych:

  1. Tytuł ratownika wodnego
    Dla uprawnień uzyskanych do 2012 r. może to być skan książeczki WOPR- strona ze zdjęciem + strona z uzyskanym tytułem. Dla uprawnień uzyskanych po 2012 r. obowiązkowe jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych według wzoru z rozporządzenia ministra.
  2. KPP – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (ważny 3 lata od daty uzyskania)
  3. Dodatkowe kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (według rozporządzenia)

Dla ratowników KPP:

  1. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (ważny 3 lata od daty uzyskania)

Ratownik powinien przesłać skany lub zdjęcia swoich uprawnień na adres mailowy: biurowsr@gmail.com przed pierwszym dyżurem.
Jeżeli ratownik jest studentem lub uczniem powinien dołączyć również skan lub zdjęcie legitymacji.