Kiedy stracisz status studenta zobowiązany/a jesteś do odświeżenia swojego oświadczenia do celów podatkowych i ZUS.
Prawidłowo wypełniony dokument należy jak najszybciej wysłać na adres biurowsr@gmail.com.