ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, określa kwalifikacje niezbędne aby pełnić obowiązki ratownika wodnego wraz z wykazem dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.