Oryginały umów w dwóch egzemplarzach należy wypełnić i podpisać oraz niezwłocznie przesyłać wypełnione dokumentów na adres naszego biura:

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław

lub przekazać koordynatorowi, który wysyła je do biura.

WZÓR: