Komplet dokumentów składa się z:

  1. Umowy zlecenie w dwóch egzemplarzach
  2. Oświadczenia do celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS
  3. Zgłoszenia do pracy
  4. Dla ratowników wodnych dodatkowo: Obowiązki ratownika wodnego

Komplet dokumentów może przekazać ratownikowi bezpośrednio koordynator danego obiektu lub może zostać wysłany mailowo na adres podany przez ratownika.