Wniosek na wydanie karty pobytu czasowego składa cudzoziemiec. Wodna Służba Ratownicza może przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, które będą potrzebne do wniosku ze strony Zleceniodawcy (oprócz zameldowania).