Przez pierwsze kilka miesięcy cudzoziemiec pracuje na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, które uzyskiwane jest z Urzędu Pracy przez Wodną Służbę Ratowniczą. Po przepracowaniu minimum 3 miesięcy jest możliwość, aby WSR złożyło wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o pozwolenie na pracę typu A.