2000 zł

KURS INSTRUKTORA RATOWNICTWA WODNEGO

Kontakt

Tel.: +48 698 942 999

E-mail: szkolenia@ratownictwowodne.pl

Kurs na Instruktora Ratownictwa Wodnego to kurs przygotowujący do zdania egzaminu i podjęcia pracy w jednostkach ratownictwa wodnego. Po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu zgodnie z rozporządzeniem MSW kandydat otrzymuje uprawnienia zawodowe instruktora ratownictwa wodnego. Kurs trwa min. 38 godzin i zakończony jest egzaminem teoretycznym oraz praktycznym po którym wydane zostanie stosowne zaświadczenie.
Otrzymane zaświadczenie uprawnia do podjęcia pracy w kadrach dydaktycznych podmiotów szkolących w zakresie prowadzenia kursów na ratownika wodnego oraz szkoleń na instruktora ratownictwa wodnego.

Jest to praca zarówno w formie wykładów jak również w formie ćwiczeń praktycznych.
Nowy Instruktor Ratownictwa Wodnego ma również możliwość podejmowania i prowadzenia działalności edukacyjnej i profilaktycznej.
Nowo zdobyte kwalifikacje dają możliwość rozszerzenia dotychczasowych funkcji o dołączenie do kadry dydaktycznej pozwalając tym samym szkolić i egzaminować kandydatów na ratowników wodnych i instruktorów ratownictwa wodnego, jak również podejmować działania w zakresie edukacyjnym i profilaktycznym.

Formularz Zgłoszeniowy

    Powiązane kursy

    WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA

    Zapraszamy do udziału w kursach i szkleniach organizowanych przez Wodną Służbę Ratowniczą.