recertyfikacja

450 zł

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kontakt

Tel.: +48 668 337 628

 

 

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Ratownik KPP to osoba która:

Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
Posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika
Której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy

















    Powiązane kursy

    WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA

    Zapraszamy do udziału w kursach i szkleniach organizowanych przez Wodną Służbę Ratowniczą.