3150 zł

RATOWNIK WODNY + KPP + STERNIK MOTOROWODNY

Kontakt

Tel.: +48 698 942 999

E-mail: szkolenia@ratownictwowodne.pl

Zdobądź pełen pakiet szkoleń pozwalający na pracę jako ratownik wodny w całej Polsce.
Kurs: Ratownika Wodnego,
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
Kurs Sternika Motorowodnego

Ratownik wodny to osoba która:

Ukończyła szkolenie ratowników wodnych
Ukończyła kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Posiada uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym
Jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem takiego podmiotu

Ratownik KPP to osoba która:

Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
Posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika
Której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Patent sternika motorowodnego uprawnia do:

Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych (również skuterów wodnych)
Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Formularz Zgłoszeniowy

    Powiązane kursy

    WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA

    Zapraszamy do udziału w kursach i szkleniach organizowanych przez Wodną Służbę Ratowniczą.