2550 zł

KURS RATOWNIKA WODNEGO + KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kontakt

Tel.: +48 698 942 999

E-mail: szkolenia@ratownictwowodne.pl

Rozpocznij z nami drogę do uzyskania uprawnień pozwalających na prace jako ratownik wodny w całej Polsce. Zdobądź pakiet szkoleń:
Kurs Ratownika Wodnego,
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Ratownik wodny to osoba która:

Ukończyła szkolenie ratowników wodnych
Ukończyła kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Posiada uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym
Jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem takiego podmiotu

Ratownik KPP to osoba która:

Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
Posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika
Której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Formularz Zgłoszeniowy