1800 zł

KURS RATOWNIKA WODNEGO

Kontakt

Tel.: +48 698 942 999

E-mail: szkolenia@ratownictwowodne.pl

Szkolenie Ratownika Wodnego prowadzone wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym/Dz. U. 2012 r. poz. 747/ po ukończeniu, którego i zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

Ratownik wodny to osoba która:

Ukończyła szkolenie ratowników wodnych
Ukończyła kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Posiada uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym
Jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem takiego podmiotu

Formularz Zgłoszeniowy

    Powiązane kursy

    WODNA SŁUŻBA RATOWNICZA

    Zapraszamy do udziału w kursach i szkleniach organizowanych przez Wodną Służbę Ratowniczą.