W PIT-2 składane są następujące oświadczenia, które należy odpowiednio uzupełnić:

W poz. 1 należy wpisać swój PESEL (osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej) lub swój NIP (osoby, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą).

Część C – wypełnia podatnik, który jest zatrudniony w oparciu o umowę:

 •    o pracę,
 •    zlecenia,
 •    o dzieło

i chce korzystać z kwoty wolnej od podatku z tytułu uzyskiwania dochodów z ww. umów. W części tej należy wskazać, jaką część ulgi ma stosować płatnik, czyli pracodawca/zleceniodawca, wyliczając miesięczną zaliczkę na podatek z tytułu wypłacanego wynagrodzenia.

Ulga za cały rok wynosi 3600 zł (300 zł miesięcznie) i może być rozliczana u jednego, dwóch lub trzech płatników.

1/12 zaznacza podatnik, który:

 • jest zatrudniony w ramach jednej umowy lub kilku umów, ale chce rozliczać całą kwotę wolną od podatku tylko u jednego płatnika (czyli 300,00 zł miesięcznie).

1/24 zaznacza podatnik, który:

 • jest zatrudniony w ramach co najmniej dwóch umów i chce rozliczać kwotę wolną od podatku u dwóch płatników (czyli po 150,00 zł miesięcznie u każdego z nich).

1/36 zaznacza podatnik, który

 • jest zatrudniony w ramach przynajmniej trzech umów i chce rozliczać kwotę wolną od podatku u trzech płatników jednocześnie (czyli po 100,00 zł miesięcznie u każdego z nich).

Ważne: Łączne odliczenie kwoty wolnej od podatku nie może przekroczyć kwoty 300,00 zł miesięcznie.

Część D – wypełnia podatnik, który ma przyznane prawo do renty lub emerytury. Kwota wolna 300,00 zł miesięcznie uwzględniana jest z urzędu przez organ rentowy, ale podatnik ma prawo złożenia oświadczenia, by była ona rozliczana przez organ rentowy w inny sposób, tj.:

 •  po 150,00 zł,
 •  po 100,00 zł.

Część E – wypełnia podatnik, który spełnia warunek do korzystania z rozliczania się jako samotny rodzic lub chce rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Część F – wypełnia podatnik, który chce mieć stosowane podwyższone koszty uzyskania przychodów. Możliwość ta dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, które zamieszkują poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Część G – wypełnia podatnik, który chce skorzystać z niżej wymienionych ulg:

 •   ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152),
 •   ulga dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153),
 •   ulga dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154).

Część H – wypełnia podatnik do ukończenia 26 roku życia, który chce zrezygnować z ulgi dla młodych oraz podatnik, który chce zrezygnować z pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.

Część I – wypełnia podatnik wykonujący pracę twórczą (umowa o dzieło), w której ma prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Część J – wypełnia podatnik, który przewiduje, że w danym roku podatkowym suma jego dochodów nie przekroczy 30 000,00 zł i w związku z tym może wnioskować o zaniechanie poboru miesięcznych zaliczek na podatek.